Skimmelsanering UCI, Glostrup

I sommeren 2014 udførte vi en større skimmelsanering af ejendommen på Skolevej 6. Grundet omfangets størrelse, blev saneringen udført i 2 etaper, så skolen kunne holdes i drift. Penbyg A/S stod for hovedentreprisen, og BSG udførte alle opgaver i forbindelse med skimmelsaneringen.Etape 2

Trægulve og lette vægge blev fjernet, puds på ydervægge blev banket ned, og linoleumsbelægninger blev fjernet. Herefter blev områderne afrenset for skimmelsvamp, inden reetableringen kunne påbegyndes.