Hver dag udfører vi opgaver som giver mening, og som rent faktisk forbedrer livskvaliteten for vores kunder.

Bæredygtige løsninger, for miljøets skyld!

Vi er en virksomhed som udfordrer det eksisterende marked, og flytter grænserne for hvordan man løser komplicerede opgaver. Vores største motivation er, at vi gør noget godt for miljøet, og forbedrer livskvaliteten for vores kunder.

Om BSG

Kompetencer

Nyheder

Projekter

BSG udfører årligt mere end 200 sager inden for miljøsanering, skimmelsanering, fugtteknik, indeklima, og teknisk isolering.

Professionshøjskolen UCC

Skimmelsanering

Rødovre Kommune

Blysanering

Bolind

Fugt & skimmel

Køge Kommune

PCB Sanering

Sorø Kommune

PCB Sanering

Lejre Kommune

Fugt & skimmel

Vidste du at...

Godt indeklima – forbedret livskvalitet.

 • Skimmelsvamp

  3-6% af alle danskere er allergiske overfor skimmelsvamp. Skimmelsvampe og skimmelsporer kan frigive en række giftstoffer, som kan gøre os syge. Skimmelsvampe kan gro på skjulte bygningsdele, hvor du ikke kan se dem.

 • Astma og allergi

  Dårligt indeklima på arbejdspladsen kan nedsætte produktionen, og øge sygefraværet. De færreste virksomheder har fået undersøgt indeklimaet i deres bygninger, og ved reelt ikke om deres medarbejdere bliver påvirkede af allergifremkaldende eller direkte farlige stoffer når de går på arbejde.

  En indeklimaundersøgelse kan være en god investering.

 • PCB

  PCB er en af de farligste miljøgifte i verden. PCB kan fremkalde kræft, forstyrre hormonbalancen, mm. Et ukendt antal boliger opført i perioden mellem 1950 og 1977 kan stadig indeholde PCB-holdige byggematerialer.

 • Fugt

  Forhøjet luftfugtighed og fugtige bygningsdele resulterer i øgede udgifter til opvarmning. Tør luft er billigere at varme op, så det kan godt betale sig at gøre noget, hvis man har problemer med fugt og kuldebroer.

 • Radon

  Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft. Det er muligt at sikre sit hus mod Radon.

Vores team

Vores medarbejdere er mennesker, som hver dag gør en indsats for at fjerne miljøfarlige materialer fra vores bygninger, og dem skal vi passe på.Vi har derfor stort fokus på at udvikle metoder som minimerer den fysiske og psykiske belastning af vores sanitører, og vi sørger for at de har alle tilgængelige hjælpemidler til at lette deres arbejde. Vores medarbejdere gennemfører løbende kurser indenfor deres fagområder, så de hele tiden er klædt på til at udføre deres arbejde, og kan være med til at udvikle og tilpasse optimale arbejdsmetoder til gavn for dem selv.

Thomas Callesen


Salg & marketing

Tlf. 51 70 50 58

Thomas Olsen

Direktør
Administration & Drift

Tlf. 25 47 89 59

Anders Bo Mortensen

Projektleder
Samt Web & Reklame

Tlf. 42 77 98 78