Gøderupvej

På Gøderupvej i Roskilde udførte vi i Foråret 2015 en omfattende skimmelrenovering af en villa for Lejre Kommune.

Årsagen til skimmelvæksten var bl.a. opstigende grundfugt i ydervægge, kuldebroer, og en mindre utæthed i en afløbsinstallation under gulvet i badeværelset.

I forbindelse med skimmelsaneringen, valgte Lejre Kommune at udføre indvendig efterisolering af ydervæggene med 25 mm. kalciumsilikat. Dette har løst problemet med de fugtige ydervægge, det har elimineret kuldebroerne, og har reduceret omkostningerne til opvarmning.Børnehuset i Hvalsø

Kort tid efter at det nybyggede børnehus i Hvalsø stod færdigt, kunne der konstateres skimmelvækst i bunden af væggene flere steder i bygningen. Årsagen var en utæthed i et varmerør under trægulvet, som resulterede i opfugtning af gulve og vægge. Vi var Lejre kommunes rådgivere på denne sag, og stod for at omfangsbestemme skaden, samt at udføre nødvendig skimmelafrensning og affugtning.

I de områder hvor skimmelvæksten allerede var begyndt, var det nødvendigt at fjerne gulvkonstruktionen, samt dele af væggene. I den resterende del af bygningen, hvor der endnu ikke var begyndende skimmelvækst, udførte vi speciel affugtning af konstruktionerne under gulvene, og begrænsede herved skaderne inden de opstod. Resultatet var en væsentligt reduceret byggetid, og væsentligt reducerede udgifter.