Sct Nicolai Skole

I sommeren 2015 udførte vi for Køge Kommune miljøsanering af Sct. Nicolai Skole i forbindelse med ombygning af lokaler. Miljøsaneringen bestod i fjernelse af bly og PCB, som var lokaliseret i maling og gulve. Vi fjernede og bortskaffede linoleumsbelægning på gulve, indvendigt træværk, samt maling og yderste pudslag på indvendige vægge.


Hastrupskolen

I sommeren 2014 udførte vi i samarbejde med MC Byg, en større PCB sanering på Hastrupskolen i Køge. Projektet omhandlede fjernelse af gulve i 15 faglokaler, et bibliotek, samt et sløjdlokale. Vi udførte desuden skimmelsanering af lokaler i kælderen, hvor linoleumsbelægninger blev fjernet, og betondæk blev afrenset. Dette var en meget tidspresset sag, men vi blev klar til tiden takket være en stor indsats fra vores dygtige medarbejdere, samt en grundig planlægning af sagen.