Rødovregård

For Rødovre Kommune udførte vi i sommeren 2015 en miljøsanering af Rødovregaard i forbindelse med renovering af ejendommen. Miljøsaneringen bestod i udskiftning af vinduer, fjernelse af maling på bevaringsværdigt træværk inde i bygningen, fjernelse af gulve, samt fræsning af vægge for fjernelse af maling. En lidt kompliceret opgave, da miljøsaneringen skulle udføres mens bygningen var i drift.


Nyager Skole

I sommeren 2015 udførte vi asbestsanering på Nyager skole, i forbindelse med renovering af faglokaler mm. Vi fjernede gamle asbestholdige loftplader i faglokalerne, så der kunne etableres nye lofter. Herudover asbestsanerede vi tagetagen over fløj B, da der i dette område er et større ventilationsanlæg, som skal serviceres engang imellem. Det er vigtigt for kommunen at deres håndværkere kan arbejde i et sikkert miljø.