Fugtteknik
BSG udfører alle typer af affugtningsopgaver, både traditionel affugtning, og speciel affugtning af lukkede konstruktioner. Vi har udviklet specielle metoder og udstyr til hurtig affugtning af konstruktioner som er svært tilgængelige. Dette betyder at vi i mange tilfælde kan begrænse omfanget af destruktive indgreb, og herved også begrænse omkostningerne.
BSG udfører også fugtspærring af konstruktioner, f.eks. opstigende grundfugt i vægge, opstigende fugt i terrændæk, fugtspærring af sokler, mm.
Vi udfører naturligvis altid fugtmålinger i forbindelse med vores opgaver, og dokumenterer resultatet af vores arbejde.
Se mere...

Teknisk isolering
BSG er certificeret montør af isolerende indeklimaplader fra tyske Remmers, og vi er blandt de mest erfarne i branchen. Indeklimapladerne eliminerer fugtproblemer, kuldebroer, og skimmelvækst, og forbedrer indeklimaet betydeligt. Herudover har pladerne en høj isoleringsevne, og reducerer derfor omkostningerne til opvarmning.
Se mere...

Rådgivning
BSG udfører rådgivning i forbindelse med skimmel- og miljøsanerings opgaver, for bygherrer, taksatorer, og rådgivende ingeniører. Vores store praktiske erfaring, kan ofte bidrage til at finde optimale løsninger i forhold til udførsel og pris. Vi rådgiver desuden omkring indeklima forbedringer, særligt i bygninger hvor der er problemer med fugt og skimmel


Skimmelsanering
BSG udfører skimmelsanering for den almene boligsektor, kommuner, forsikringsselskaber, og private. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor skimmelsanering, herunder forundersøgelser og prøvetagning, nedrivning og genopbygning, afrensning af skimmelsvamp, samt udførsel af forebyggende tiltag for at undgå fremtidig skimmelvækst. Vi er meget opmærksomme på sikkerheden i forbindelse med skimmelsanering, og vores medarbejdere har de bedste personlige værnemidler, og det bedste udstyr til at udføre arbejdet.
Se mere...

Miljøsanering
BSG udfører sikker miljøsanering af bl.a. PCB, bly og asbest.
Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere, tilbyder vi enestående løsninger, udført af specialister.
Nøglen til vores succes er grundig planlægning, løbende egenkontrol, og en høj arbejdsmoral. Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden, og vi er vores kunders garanti for at gældende lovgivning til enhver tid overholdes.
Vores medarbejdere gennemgår løbende uddannelse, både internt og eksternt, og har naturligvis gennemført de lovpligtige kurser indenfor området.

Desinficering
BSG udfører desinficering, bakteriebekæmpelse, og lugtsanering efter f.eks. opstigende kloakvand i kælderen.
Selvom vandet er fjernet efter en oversvømmelse, vil der stadig være bakterier som udgør en sundhedsrisiko. Bekæmpelsen af bakterier skal igangsættes hurtigst muligt, så der ikke sker en unødig spredning.
Vi udfører desuden desinficering efter skadedyrs angreb.
Vores kunder er primært forsikringsselskaber, boligselskaber, og kommuner, men vi udfører også opgaver for private.