Sikkerhed
I forbindelse med en miljøsanering, er det vigtigt at sikkerheden er i top.
Der skal etableres inddækninger som sikrer at der ikke sker spredning af miljøfarlige stoffer til det omgivende miljø, og selve saneringen skal udføres korrekt, og under skarp kontrol.
Vi udfører løbende egenkontrol af vores saneringsopgaver, og sikrer at alle sikkerhedsprocedurer overholdes.
Herudover kontrolleres vi ofte af eksterne rådgivere og arbejdstilsynet, som løbende laver kontrol af vores arbejde.
Vores medarbejdere har alle nødvendige personlige værnemidler, og de er trænet i at bruge dem korrekt.
De gennemgår desuden løbende kurser i at håndtere miljøfarlige stoffer, og sætter den personlige sikkerhed højt.

Socialt ansvar
BSG er en virksomhed hvor der er plads til forskelligheder. Vi er en virksomhed hvor vi tager hensyn til hinanden, hjælper hinanden, og viser respekt for hinanden.
Vi har plads til at tage medarbejdere ind, som har særligt behov for struktur i hverdagen, og som måske ikke kan arbejde 37 timer om ugen.
Det vigtigste er, at de har lyst til at arbejde hos os, og har lyst til at blive en del af det fællesskab som vi har.

Vi er løbende i dialog med de kommuner som vi arbejder for, og forsøger at aftage medarbejdere fra de lokale jobcentre når vi har mulighed for det. Det er social bæredygtighed.

Om BSG
Hos BSG udfører vi primært opgaver indenfor skimmelsanering, miljøsanering (PCB, bly, asbest, mm.), desinficering, fugtteknik, teknisk isolering, og rådgivning.
I tæt samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere, vil vi tilbyde vores kunder fleksible og værdiskabende løsninger, med fokus på service, kvalitet, og pris.

Bæredygtighed
Vi vil gå forrest i kampen for at skabe og udvikle bæredygtige løsninger, som minimerer belastningen af vores miljø.
Det betyder at vi hele tiden udvikler vores metoder, så vi reducerer brugen af kemi, minimerer vores el forbrug, genbruger materialer i det omfang det er muligt, og minimerer produktion af affald.

Arbejdsmiljø
Vores medarbejdere er mennesker, som hver dag gør en indsats for at fjerne miljøfarlige materialer fra vores bygninger, og dem skal vi passe på.
Vi har derfor stort fokus på at udvikle metoder som minimerer den fysiske og psykiske belastning af vores sanitører, og vi sørger for at de har alle tilgængelige hjælpemidler til at lette deres arbejde.
Vores medarbejdere gennemfører løbende kurser indenfor deres fagområder, så de hele tiden er klædt på til at udføre deres arbejde, og kan være med til at udvikle og tilpasse optimale arbejdsmetoder til gavn for dem selv.