Hver dag udfører vi opgaver som giver mening, og som rent faktisk forbedrer livskvaliteten for vores kunder.

Bæredygtige løsninger, for miljøets skyld!

Vi er en virksomhed som udfordrer det eksisterende marked, og flytter grænserne for hvordan man løser komplicerede opgaver. Vores største motivation er, at vi gør noget godt for miljøet, og forbedrer livskvaliteten for vores kunder.

Om Byg & Service Gruppen

Kompetencer

Nyheder

Projekter

Byg & Service Gruppen udfører årligt mere end 500 sager inden for miljøsanering, skimmelsanering, fugtteknik, rådgivning, indeklimaforbedring med teknisk isolering og aktiv udluftning med varmegenvinding.

Professionshøjskolen UCC

Skimmelsanering

Rødovre Kommune

Blysanering

Bolind

Fugt & skimmel

Køge Kommune

PCB Sanering

Sorø Kommune

PCB Sanering

Lejre Kommune

Fugt & skimmel

Vidste du at...

Godt indeklima – forbedret livskvalitet.

 • Skimmelsvamp

  3-6% af alle danskere er allergiske overfor skimmelsvamp. Skimmelsvampe og skimmelsporer kan frigive en række giftstoffer, som kan gøre os syge. Skimmelsvampe kan gro på skjulte bygningsdele, hvor du ikke kan se dem.

 • Astma og allergi

  Dårligt indeklima på arbejdspladsen kan nedsætte produktionen, og øge sygefraværet. De færreste virksomheder har fået undersøgt indeklimaet i deres bygninger, og ved reelt ikke om deres medarbejdere bliver påvirkede af allergifremkaldende eller direkte farlige stoffer når de går på arbejde.

  En indeklimaundersøgelse kan være en god investering.

 • PCB

  PCB er en af de farligste miljøgifte i verden. PCB kan fremkalde kræft, forstyrre hormonbalancen, mm. Et ukendt antal boliger opført i perioden mellem 1950 og 1977 kan stadig indeholde PCB-holdige byggematerialer.

 • Fugt

  Forhøjet luftfugtighed og fugtige bygningsdele resulterer i øgede udgifter til opvarmning. Tør luft er billigere at varme op, så det kan godt betale sig at gøre noget, hvis man har problemer med fugt og kuldebroer.

 • Radon

  Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft. Det er muligt at sikre sit hus mod Radon.


Kontakt

Thomas Olsen

Direktør

Tlf. 25 47 89 59