Skimmelsanering

image

Problematikken med skimmelsvampe indendørs.

Skimmelsvampebelastninger i bygninger er en af de hyppigste indeklimaproblemer i vore lokaler.
Årsagen er som oftest for høj luftfugtighed i bygningens materialer eller på overfladen af væggene.
I den ældre bygningsmasse er årsagerne til våde vægge ofte utilstrækkelig beskyttelse mod slagregn eller opstigende fugt. Men også ofte mangelfuld isolering og en samtidig dårlig ventilation eller luftcirkulation i bygningerne.
Skimmelsvamp opstår ofte pga. utilstrækkelig isolering i ydervæggene samt en forringelse af luftcirkulationen ved byggemoderniseringer. Ved udskiftning af vinduer uden forbedret isolering af vægge eller ventilation/udluftning, kan føre til stigende luftfugtighed på væg overfladen og dermed danne grobund for skimmelsvampesporer. Problemet med skimmelsvampe i boligen er dermed en kendsgerning. Skimmelsvampe kan fjernes midlertidig ved kraftig rengøring, men vil altid komme igen, så længe fugtforholdene eksisterer. Det er sædvanligvis ikke engang nødvendigt, at der forekommer kondens på væggen, da de fleste hussvampe allerede trives ved ca. 70% luftfugtighed.
Skimmelsvampe og skimmelsvampesporer er en af de hyppigste årsager til allergi i Danmark.

Skimmelsvampekultur under mikroskop

Nærbillede af skimmelsvampesporer

De mest forekommende årsager til skimmelsvamp i boliger:

Indeklimaplader / kalciumsilikatplader

Den hurtige metode til at slippe af med skimmelsvamp - permanent.
Hvis du har problemer med kuldebroer på indvendig side af ydervæggen eller tendens til
skimmelsvamp på kældervæggen, kan vi løse problemet med kalciumsilikatplader - vort system fra
Remmers, der som en helhed med samstemte materialer (klæb, plade, spartelmasse og maling)
sørger for, at væggens temperatur, relative fugtindhold og pH værdi ændres, således at
problemerne forsvinder.
Egenskaber og fordele ved indeklimaplader:
Remmers indeklimaplader / kalciumsilikatplader består af cellulosearmeret kalciumsilikat. De er
ekstremt lette og fugtabsorberende. Alt forekommende kondensat absorberes og frigives atter til
rumluften under afdunstning fra den store overflade. Pladerne forbliver vedvarende tørre og
dermed er der ikke livsbetingelser for skimmelsvampesporerne. I tillæg har indeklimapladerne en
høj pH-værdi på ca. 10,5 (alkalisk) som hussvampen ikke trives ved.