Fugteknik

image

Årsager til fugtskader i konstruktionen

Vand og salte forårsager størstedelen af strukturelle skader på kældermuren.
Gennemfugtigt murværk er ikke kun en trussel for murværket men også for husets beboere.
Der kan for eksempel forekomme rumhygiejniske problemer i form af skimmelsvamp.
Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen.
Bortset fra rør-vandskader og utæt tag kan fugtskader have årsag i nedenstående.

 

 

 

image

 

Regnvandsbelastning

image

 

Fugten trænger ind i murværket gennem en ikke-eksisterende eller defekt sokkeltætning.

Hygroskopisk fugt

image

 

Salte i væggen har evnen til at absorbere (hygroskopicitet) fugtighed fra luft og omgivelserne og lagre denne i byggematerialet.

Kondensering

image

 

På kolde overflader forårsaget af kuldebroer i væggen kondenserer vanddamp til vand.

Indtrængende fugt

image

 

Fugt trænger ind gennem væggen på grund af manglende eller defekt ydre kældertætning af murværk.

Opstigende fugt

image

 

Fugt trænger gennem en manglende eller defekt horisontalspærre / vægtætning og stiger kapillært.

Skadelige salte

image

 

Med indtrængende vand når de dermed opløste skadelige salte ind i murværket. Kemiske reaktioner danner også salte i byggematerialer. I gennemfugtede vægge transporteres saltene helt frem til forvæggen. Her fordamper vandet men saltene bliver der. Efter gentagelse af processen gang efter gang stiger koncentrationen af salte, som accelererer processen på grund af hygroskopiciteten, så vandoptagelse også sker fra omgivelserne. De deraf opstående skader bliver: Mekanisk beskadigelse som følge af krystallisation og hydratisering. Mekanisk frostskader.

 

De deraf opstående skader bliver:

Desinficering

BSG udfører desinficering, bakteriebekæmpelse, og lugtsanering efter f.eks. opstigende kloakvand i kælderen.
Selvom vandet er fjernet efter en oversvømmelse, vil der stadig være bakterier som udgør en sundhedsrisiko. Bekæmpelsen af bakterier skal igangsættes hurtigst muligt, så der ikke sker en unødig spredning.
Vi udfører desuden desinficering efter skadedyrs angreb.
Vores kunder er primært forsikringsselskaber, boligselskaber, og kommuner, men vi udfører også opgaver for private.

 

Hent Multi Tæt 2K datablad Hent Kiesol datablad